ARCALEX

Rapoarte de activitate

Consiliul Director al Asociației Arca Lex

Bilanțul activităților desfășurate de Asociația Arca Lex de la înființare și până la 31.12.2020

La data de 08.03.2019, Asociația Arca Lex a dobândit personalitate juridică, fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor existent la Grefa Judecătoriei Târgu-Jiu (poziția 10/08.03.2019).

Începând cu  luna aprilie 2019, Asociația a fost luată în evidența Departamentului Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă din cadrul Administrației Prezidențiale.

Pe plan local, Asociația a fost luată în evidența Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Tudor Vladimirescu” Gorj[1].

  1. Proiecte educative non-formale având ca beneficiar sistemul de învățământ

– mai 2019 – proiectul ”Mă implic în viitorul UE”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Christian Tell” și Centrul Europe Direct Gorj, constând într-o prezentare pe tema securității frontierelor UE, pentru a marca Ziua Europei (beneficiari: elevi de la 3 colegii din Târgu-Jiu și bibliotecarii din județul Gorj).

– iunie 2019 – proiectul ”Să cinstim eroii neamului!”, în parteneriat cu  Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Gorj – ”Grl. Ioan Culcer”, cu Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” și cu Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” (ambele din Târgu-Jiu), pentru a marca Ziua Eroilor. Proiectul a constat într-o expoziție de fotografie și două prezentări power-point, iar la final a fost depusă o coroană de flori la statuia Ecaterinei Teodoroiu.

– octombrie 2019 – proiectul ”Comemorăm eroii descoperind istoria vie de sub noi” –în parteneriat cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Gorj – ”General Ioan Culcer”, constând într-o expoziție cu obiecte din primul război mondial, la monumentul Generalului Dragalina (Defileul Jiului), pentru a marca Ziua Armatei.

– noiembrie 2019 – proiectul ”Toleranță versus Intoleranță”, constând într-o prezentare power-point la  Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, pentru a marca Ziua internațională a toleranței.

– noiembrie 2019 – proiectul ”Prin trecut spre viitor”, la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, pentru marcarea Zilei Naționale.

– decembrie 2019 – proiectul educațional de prevenire a delicvenței juvenile ”Moș Crăciun vine la copiii cuminți!”, finanțat de Kaufland România, implementat la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu. În proiect s-a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj și al Poliției Locale a municipiului Târgu-Jiu.

– decembrie 2019 – proiectul educațional ”Micul Pieton”, constând în prezentarea regulilor de circulație rutieră și donații de materiale tematice, la două clase din Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu. În proiect s-a beneficiat de sprijinul Poliției Locale Târgu-Jiu.

– ianuarie 2020 – au fost derulate 3 proiecte educaționale de tip expozițional-prezentare, la școala Gimnazială Sîmbotin – Schela, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu și Colegiul ”Mihai Viteazul” din Bumbești-Jiu. Activitățile au fost derulate în colaborare cu Asociația Cadrelor Militare în rezervă și Retragere, filiala Gorj – ”Grl. Ioan Culcer”.

– septembrie – decembrie 2020 – proiecte civice care au vizat determinarea tinerilor să participe la vot. Din păcate, resursele financiare reduse nu ne-au permis derularea unor proiecte de amploare, deși, evident, ar fi fot mai mult decât necesare.

Pandemia cu virusul SarsCov 2 a făcut imposibilă derularea ulterioară a altor proiecte educaționale în sistemul de învățământ.

Pe linia sprijinirii persoanelor defavorizate, în decembrie 2019 a fost derulat proiectul ”Alături de semenii noștri”, constând în strângerea de ajutoare (donații) pentru ajutorarea unei familii nevoiașe (bunică și 3 copii minori) din satul Sănătești, comuna Arcani, județul Gorj.

 

  1. Contracararea mesajelor nocive și a manipulării din mediul online

În cursul anului 2019 au fost identificate mesaje nocive în mediul online (pe platforma F-book) care au fost comunicate instituțiilor de aplicare a legii (M.A.I. – Grupul de Comunicare Strategică), respectiv platformei de socializare.

În noiembrie 2019 s-a realizat identificarea și contracararea cu succes a unei acțiuni de manipulare pe platforma Facebook.

După declararea pandemiei cu virusul SarsCov-2 și instaurarea stării de urgență (ulterior de alertă) în România, manipularea prin transmiterea de informații false a cunoscut o adevărată explozie, în special în mediul online. În acest context, Asociația Arca Lex a demarat proiecte interne de combatere a manipulării în mediul online, concretizate în numeroase notificări către autoritățile publice cu atribuții în domeniul controlului și contracarării informațiilor false și sute de raportări către rețelele sociale Facebook și Youtube.

Ca rezultate, 4 site-uri despre care Asociația a transmis notificări au fost închise pe timpul stării de urgență. Din păcate, legislația permisivă a permis reactivarea acestora, care își continuă activitățile de manipulare și în prezent.

În ceea ce privește semnalările către rețelele sociale, unele mesaje false și conturi de socializare au fost șterse/închise. S-a constatat, însă, că atât Facebook, cât și Youtube, au fost complet depășite de amploarea manipulării, dovedindu-se incapabile să o gestioneze.

 

  1. Protejarea mediului înconjurător

– aprilie 2019 – identificarea și semnalarea, către Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj, a 3 locații cu numeroase deșeuri aruncate în spații verzi/împădurite.

– august 2019 – proiectul ”Relaxare într-un mediu curat”, constând în ecologizarea obiectivului turistic ”Poiana lui Mihai” (Schela, Gorj), în colaborare cu membri ai Asociației ”Detecții Gorj”.

– octombrie 2019 – activitate de ecologizare la monumentul Generalului Dragalina, situat pe defileul Jiului.

– septembrie și octombrie 2020, Asociația Arca Lex – prin președintele acesteia – a participat la două acțiuni (autorizate) de protest organizate de Grupul Civic ”Cerem dreptate pentru păduri”.

 

  1. Promovarea culturii de securitate în mass-media și social-media

– Au fost redactate și publicate mai multe articole având ca teme problema abandonului școlar, manipularea în mediul online și subiecte cu caracter istoric, în Revista Oștirii Gorjene, editată de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Gorj – ”General Ioan Culcer”.

– Au fost postate, pe blogul și paginile de socializare ale Asociației, numeroase materiale cu conținut educativ pe diverse teme ca: delicvența juvenilă, abandonul școlar, criminalitatea informatică, manipulare etc., în unele cazuri activându-se și reclamele plătite, pentru creșterea impactului, care a fost semnificativ (peste 12.000 de persoane în 2019 și circa 40.000 de peroane în 2020).

Dotarea materială a avut la bază, în general, resursele financiare – relativ reduse – formate din cotizațiile și donațiile membrilor Asociației, precum și din redirecționarea a 2% (ulterior 3,5%) din impozitul pe venit de către 16 donatori.

În luna decembrie 2019, Asociația a beneficiat de o sponsorizare în cuantum de 1000 de euro, ca urmare a aplicării proiectului de prevenire a delicvenței juvenile ”Moș Crăciun vine la copiii cuminți!” în programul Start ONG, finanțat de Kaufland România.

La 31.12.2020, totalul veniturilor Asociației Arca Lex (de la înființare) s-a ridicat la suma de 15.323 lei, banii fiind cheltuiți exclusiv în cadrul proiectelor realizate. Astfel, au fost achiziționate materiale și mijloace strict necesare pentru desfășurarea activităților în condiții optime, respectiv o imprimantă color, un rollup-banner precum și materiale necesare activităților educative / expoziționale (ținute și steaguri de epocă).

 

Proiectele pentru 2021 vizează reluarea activităților circumscrise educației non-formale în instituțiile de învățământ (întrerupte de pademie), conform necesităților acestora. Pe acest plan, ne dorim să achiziționăm noi materiale necesare în activitățile expoziționale.

Din analiza noastră, manipularea social-media este un factor determinant în vulnerabilizarea societății. Legislația permisivă, lipsa unei minime culturi civice și medicale, și, nu în ultimul rând, toleranța autorităților, ne afectează pe termen scurt și mediu. Din acest motiv, identificarea și contracararea manipulării va constitui un obiectiv prioritar al Asociației noastre, în special prin campanii de informare în școli și licee.

Sperăm să identificăm și resurele financiare necesare susținerii acestor proiecte. Pentru exemplificare, doar în lunile mai și iunie 2021, au fost achiziționate replici după ținute de epocă în sumă de 1270 de lei, bani proveniți din cotizații, daruri manuale și direcționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit de către unii donatori, cărora le mulțumim pe această cale!

Comută conținut

I. ACTIVITĂȚI ORGANIZAȚIONALE

În cursul anului 2021, au fost actualizate parteneriatele cu Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” din Târgu-Jiu și Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu.

S-a reușit construirea unui site al Asociației Arca Lex (https://arcalex.ro), ceea ce permite o mai bună promovare a activităților și imaginii Asociației.

În contextul menținerii pandemiei cu SarsCov-2, au fost întreprinse măsuri de asigurare a materialelor de protecție impuse de reglementările în vigoare.

 

II. ATIVITĂȚI CIRCUMSCRISE SCOPULUI ȘI OBIECTIVELOR

1. Proiecte educative non-formale având ca beneficiar sistemul de învățământ

În lunile ianuarie, mai și noiembrie 2022, au fost derulate proiecte circumscrise educației non-formale în instituțiile de invățământ gimnazial și liceal cu care s-au încheiat parteneriate.

Proiectele au vizat tematica cultural-istorică au fost derulate în colaborare cu Asociația Cadrelor Militare în rezervă și Retragere, filiala Gorj – ”Grl. Ioan Culcer”.

A fost inițiat un proiect educațional de informare a elevilor de gimnaziu și liceu cu informații corecte cu privire la pandemia cu SarsCov-2, context în care, într-o primă etapă, au fost solicitate informații de interes public Direcției de Sănătate Publică Gorj, care a răspuns în termenul legal. Din păcate, solicitările adresate unor instituții de sănătate, de indicare a unor surse oficiale de informații, au rămas fără răspuns, motiv pentru care campania de informare a fost întârziată și urmează a se finaliza în anul în curs.

Un alt proiect inițiat în 2021 a vizat realizarea unui studiu legat de protejarea patrimoniului cultural național, sens în care au fost solicitate informații de interes public Ministerelor Culturii și de Interne, și s-a procedat la monitorizarea unor site-uri de socializare pe care există documentare relevante. Proiectul este în derulare, urmând a fi finalizat printr-un studiu care să evidențieze lacunele legislative și factorii de risc care afectează patrimoniul cultural național.

Situația pandemică a făcut imposibilă derularea altor proiecte educaționale în sistemul de învățământ.

2. Contracararea mesajelor nocive și a manipulării din mediul online

Au fost continuate – la un nivel redus, datorită resurselor financiare limitate – proiectele inițiate în anul 2020, de combatere a manipulării în mediul online, concretizate în:

– o propunere a amendare a legislației în materie, care să permită adoptarea de măsuri de stopare a manipulării online;

– sute de raportări către rețeaua de socializare Facebook.

Și de această dată, s-a constatat că Facebook a fost incapabilă să gestioneze această situație, rareori find întreprinse măsuri de ștergere a mesajelor false raportate.

Au fost identificate două mesaje de tip phishing și o tentativă de fraudă de tip #scam, tranmise pe rețele sociale, fiind luată măsura de avertizare a membrilor grupurilor cărora le erau adresate cu privire la riscuri.

3. Promovarea culturii de securitate în mass-media și social-media

Au fost redactate și publicate, în Revista Oștirii Gorjene (editată de Asociația Cadrelor Militare în rezervă și Retragere, filiala Gorj – ”Grl. Ioan Culcer”), articole pe tema dezinformării, precum și cu caracter cultural-istoric.

Totodată, pe paginile web și Facebook, precum și pe blogul Asociației, au fost publicate articole referitoare la radicalizarea islamică în România, manipularea în mediul online, precum și o atenționare cu privire la atacurile informatice de tip phishing în perioada sărbătorilor de iarnă.

 

III. COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ

Asociația Arca Lex a transmis către M.A.I. și M.Ap.N., în 4 situații, puncte de vedere privind proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice.

Președintele Asociației a participat, în sistem online, la o dezbatere publică organizată de Secretariatul General al Guvernului (Open Government Partnership) cu tema „Factori favorizanți pentru implicarea spațiului civic în România”, avansând propuneri de eficientizare a cooperării dintre instituțiile publice și societatea civilă.

 

IV. SITUAȚIA MATERIALĂ ȘI FINANCIARĂ

Totalul resurselor financiare ale Asociației Arca Lex pe anul 2021 s-a ridicat la 3756 de lei iar cheltuielile la 3697 de lei.

Veniturile au avut la bază resursele formate din cotizațiile și donațiile membrilor și simpatizanții Asociației, precum și redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit a unui număr de 19 persoane.

A fost achiziționate softuri informatice, un har-disk extern necesar pentru gestionarea bazei de date a Asociației și a fost construit site-ul Asociației, costurile ridicându-se la suma de 1080 de lei. De asemenea, au fost achiziționate costume de epocă necesare pentru desfășurarea activităților specifice educației non-formale (1270 de lei).

A fost alocată suma de 300 de lei pentru achiziția unui kit de pictură, care a fost acordat, ca premiu, unei eleve de gimnaziu talentate.

Restul resurselor financiare a fost folosit pentru desfășurarea în condiții optime a activității, fiind asigurat necesarul de materiale de secretariat, publicitate, cheltuieli poștale, materiale sanitare etc.

 

IV. ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2022

În 2022 ne propunem să finalizăm proiectele inițiate în anul trecut, respectiv campania de informare cu privire la pandemia cu SarsCov-2 și studiul referitor la protejarea patrimoniului cultural național.

Totodată, ne vom implica în continuare în combaterea știrilor false din mediul online, atât prin raportarea acestora către platformele sociale, cât și prin propuneri de amendare a legislației în materie, care vor fi avansate instituțiilor publice naționale și europene.

Avem în vedere demarara a două noi proiecte, unul de ordin educativ, vizând problematica holocaustului în contrast cu radicalizarea islamică (solicitată de o instituție de învățământ liceal), iar altul referitor la riscurile dterminate de site-urile false de cumpărături (în general din zona asiatică), în care, de asemenea, dorim să înaintăm intituțiilor naționale și europene propuneri de amendare a legislației, în sensul unei mai bune protejări a intereselor consumatorilor.

Ne vom onora și în 2022 obligațiile asumate prin parteneriatele încheiate cu instituțiile de învățământ, context în care ne propunem diversificarea activităților de educație non-formală, pe teme legate de patrimoniul cultural-istoric național, combatera violenței și a bullying-ului, protejarea mediului înconjurător, siguranța pe internet și, în funcție de solicitări, de educație sanitară și financiară.

În fine, vizăm realizarea unui studiu referitor la problemele cu care se confruntă organizațiile neguvernamentale în România (și, prin extensie, în UE), întrucât cercetarea preliminară realizată până în prezent susține ipoteza că cel puțin o parte din acestea sunt generate chiar de organizații care și-au depășit rolul de reprezentante ale societății civile, transformându-se în adevărate grupuri de interese.

Evident, activitățile propuse vor fi limitate la resursele financiare disponibile, sens în care ne propunem o mai bună atragere a donațiilor de 3,5% din impozitul pe venit.